News

Alkit calls for AGM June 19 2018 10:00 at Sallarängsbacken 2, Mölndal.

Alkit kallar till bolagsstämma 19 juni 2018 kl. 10:00 på Sallarängsbacken 2, Mölndal.